3 خرداد 1397       24مه2018        ساعت   
اکو آنلاین: فرشاد حيدری معاون نظارتي بانك مركزی اعمال نظارت های قاطع و همه جانبه را هدف برنامه های بانك مركزی براي افزايش اعتماد عمومی و حفظ سلامت و ثبات مالي شبكه بانكي توصيف كرد و افزود : كمترواحد توليدي در كشور وجود دارد كه بدون تسهيلات بانكي در حال فعاليت باشد؛ هرچند كه شايد اين تسهيلات به اندازه نياز و تقاضا يا با نرخ سود مناسب با شرايط توليد نباشد.
به گزارش پایگاه خبری اکو آنلاین:   روابط عمومی بانک مرکزی صبح امروز در برنامه «مناظره» شبكه اول سيما، فرشاد حيدري با اشاره به اين كه بانك مركزي از طريق نظارت و مديريت ريسك، حفظ سلامت و ثبات مالي را در شبكه بانكي توسعه مي دهد تاكيد كرد :  مدل نظارتي فعلي آخرين مدل اجرا شده بر اساس تحقيقات و بررسيهاي انجام شده در مراكز و مجامع علمي جهان است  بر اين اساس نظارت از طريق  کنترل و مديريت ريسك از جمله  ريسك نقدينگي ، ريسك سرمايه گذاري و ريسك عملياتي صورت مي گيرد و حكمراني بر بانك ها با استناد به قوانين و مقررات مصوب شوراي پول و اعتبار انجام مي شود؛ يكي از آئين نامه هاي مصوب شوراي پول و اعتبار  ، اصول حاكميت شركتي است كه به بانكها ابلاغ شده است. بر اين اساس  بايد به بانك ها  اجازه داد در چارچوب اختيارات و مسئوليتها و بر اساس مقررات ،  بانك  را اداره كنند . 
وی ادامه داد : در اين حوزه يكي از فاكتورهايي كه معيار عمل قرار مي گيرد تفكيك مالكيت  از مديريت  بانكهاست. بر اين اساس علاوه بر نظارتهاي بانك مركزي ، مديران بانكها  با  اعمال بازرسي هاي مناسب، اعمال كنترلهاي داخلي و اطمينان از صحت اجراي قوانين و مقررات در بانك تحت مديريت خود از صحت عمليات و سلامت بانك اطمينان مي يابند.البته آنچه در قدم اول از اجراي نظارت بر شبكه بانكي مورد انتظار عموم مردم است  كاركرد مثبت نظارت در بخش تسهيلات دهي خرد بانك هاست. واقعيت اين است كه به دلايل مختلف، شبكه بانكي نتوانسته در خصوص اعطاي تسهيلات خرد، گشاده دستي كند و به تمام تقاضاها پاسخ دهد از اين رو معمولا وقتي از مردم  سوال مي شود كه آيا از نحوه عملكرد بانك ها رضايت داريد، پاسخ آن ها عموما منفي است .
 
معاون نظارتي بانك مركزي يادآور شد : با اين وجود واقعيت اين است كه نظارت اعمال شده  از سوي بانك مركزي  بسيار جدي،  قاطع و مستمر  است؛  شاهد اين مدعا كنترل هاي صورت گرفته در مجامع عمومي بانك ها است .اين نظارت ها عمدتا به منظور افزايش اعتماد عمومي سپرده گزاران و حفظ ثبات مالي و سلامت شبكه بانكي صورت مي گيرد.
 
 
به دليل تحريم امكان دسترسي آسان به تسهيلات كمتر شد
معاون نظارتی بانک مرکزی دسترسي راحت و ارزان به منابع بانكي را حق طبيعي همه واحدهاي توليدي و شهروندان دانست و ادامه داد : با اين وجود نبايد فراموش كنيم كه درسالهاي گذشته واحدهاي بزرگ توليدي  براي تامين مالي خود در كنار منابع بانكهاي داخلي از اعتبارات خارجي هم استفاده مي كردند اما با اعمال تحريم ها  تمام اعتباراتي كه در قالب فاينانس ، ري فاينانس و يوزانس  از بانك ها ، فروشندگان و دولت هاي خارجي تامين مي شد كاهش يافت و بار تامين مالي عمدتا به شبكه بانكي كشور منتقل شد؛ به عبارت ديگر كسري عرضه پول نسبت به تقاضا در دهه اخير به شدت افزايش يافته و در نتيجه امكان دسترسي راحت و ارزان شهروندان و توليدكنندگان به تسيهلات بانكي كاهش يافته و اين واقعيتي است كه در نظام بانكي كشور جاري است.
 حيدي خاطرنشان كرد : با اين وجود كمتر واحد توليدي در كشور وجود دارد كه بدون تسهيلات بانكي در حال فعاليت باشد البته ممكن است اين تسهيلات به حد كفايت و با نرخ سود مناسب براي توليد نباشد واين ايراد به شبكه بانكي وارد است و ما هم به  اين موضوع واقف هستيم اما در مجموع  روندي كه براي بهبود شرايط در سال هاي گذشته آغاز شده و تا به امروز ادامه يافته را مثبت مي دانيم و معتقديم در مسير درستي در حال حركت هستيم.
معاون نظارتي بانك مركزي تاكيد كرد : امروز بر اساس مصوبه شوراي پول و اعتبار نرخ سود تسهلات به 18 درصد رسيده است . البته در مواردي شكايت هايي در خصوص عدم رعايت اين نرخ وجود دارد به همين دليل به بانك ها بخشنامه شده كه به هيچ دليل و با هيچ روشي اجازه افزايش نرخ موثر تسهيلات را ندارند  اما تا اجراي اين مصوبه به صورت كامل در كليه شعب بانكها و موسسات اعتباري شاهد بروز اصطكاك هايي خواهيم بود اما انتظار داريم نرخ هاي تعيين شده هر چه زودتر به صورت كامل عملياتي شود و در آينده اين نرخ ها به صورت كامل اجرا شود.
او در ادامه با اشاره به كاهش نرخ سود بين بانكي از 28 درصد در سال گذشته تا حداكثر 18.5 درصد در سال جاري تصريح كرد :  اين بدان معناست كه اين نرخ ظرف يك­سال قريب به 10 درصد كاهش يافته و اين روند را مي توان مثبت ارزيابي كرد هرچند مطلوب نيست و تا رسيدن به هدف نهايي و رضايت كامل مردم و توليدكنندگان راه درازي در پيش داريم و بايد با ابزارهاي پولي و ايجاد رجحان هايي در بازار پول و  افزايش عرضه واقعي پول، سطح رضايت عمومي را ارتقاء دهيم.
 
مانع از شناسايي سودهاي غيرواقعي مي شويم
حيدري در خصوص نگراني هاي مطرح شده از بابت شناسايي سودهاي غيرواقعي ناشي از تسهيلات استمهال شده گفت:  دارايي بانك ها عبارت است از تسهيلات اعطايي ، سرمايه گذاري ها و دارايي هاي ثابتي كه بانكها خريداري كرده اند. بخشي از تسهيلات اعطايي  در  سررسيد پرداخت نمي شوند و ممكن است براي مطالبات غير جاري در بانكها سودي شناسايي شود كه بر اساس مقرراتي كه به بانكها ابلاغ شده است از شناسا يي سود هاي واهي جلوگيري خواهد شد . شناسايي و تقسيم سود واهي باعث عدم ثبات مالي  و عدم سلامت بانكها خواهد شد.  يكي از وظائف  معاونت نظارت بانك مركزي  نظارت بر همين موضوع و كنترل سودهاي شناسايي شده توسط بانكهاست يعني بايد مشخص شود اين سودها واقعي است يا خير.
او در پاسخ به انتقادهاي مطرح شده در خصوص عدم پرداخت تسهيلات جديد  هم تاكيد كرد : در حال حاضر در تمام  استان هاي كشور كارگروه هاي تسهیل و رفع موانع تولید به رياست استانداران تشکیل مي شود تا تسهيلات لازم به بنگاه هاي كوچك و متوسط اختصاص يابد در 8 ماه گذشته هم از اين طريق بیش از 15 هزار واحد كوچك و متوسط تسهيلات تقاضا شده را دريافت كردند و اين علاوه بر اعطاء تسهيلات به واحدهاي بزرگ و پرداخت تسهيلات خرد ميباشد.بنابراين نمي توان گفت هيچ سرمايه گذاري واقعي از طريق تسهيلات دهي بانكها صورت نگرفته است.
حيدري ، حفظ وضع موجود توليد را يكي از وظايف شبكه بانكي كشور توصيف كرد و افزود : اگر تسهيلات  بازپرداخت شده واحدهاي توليدي ،  توسط بانك ها  به آن ها برگردانده نشود قطعا شاهد رشد منفي اقتصاد خواهيم بود . حفظ وضع موجود توليد و اشتغال فعلي ناشي از پرداخت مجددتسهيلات  بازپرداخت شده است.
يكي ديگر از مواردي كه بانك مركزي كنترل لازم را بر آن اعمال ميكند پرداخت سود واقعي به سپرده گذاران است . بر اين اساس بانك ها بايستي سود علي الحساب متعادلي به سپرده گذاران  پرداخت كنند به نحوي كه اطمينان يابند  در پايان دوره مالي حتما حداقل به اين سطح از درآمد می رسند و قادر به تسويه سود علي الحسابي كه پرداخت كرده اند  ، خواهند بود اما اگر در پرداخت سود علي الحساب مصوبه شوراي پول و اعتبار مراعات نگردد و سود علي الحساب با بي دقتي پرداخت شود ، به طور طبيعي اين امكان وجود خواهد داشت كه  سود واقعي  به دست آمده در پايان سال  به ميزان نرخ سود علي الحساب پرداخت شده نباشد كه در اين حالت حقوق سهامداران توسط مديران بانكها به سپرده گذاران پرداخت شده است كه بانك مركزي با شفافيتي كه در صورتهاي مالي بوجود آورده از اين اقدام ممانعت بعمل خواهد آورد.بنابراين نرخ هاي تعيين شده از سوي شوراي پول و اعتبار به صورت منطقي و بر اساس واقعيات اقتصاد كشور تعيين شده و بانك ها بايستي آنرا مراعات كنند.
او ادامه داد : آنچه بخش نظارت بانك مركزي مي تواند متعهد شود اين است كه مقررات مصوب به خوبي در بانك ها اجرا شود چون وقتي ريسك بانك كنترل شود يعني نگراني ها در خصوص شناسايي سودهاي غيرواقعي يا متعهد شدن به پرداخت سودهايي كه عملا حاصل نمي شود  به حداقل ممكن ميرسد.
حيدري همچنين در خصوص مجاز بودن فعاليت مديران بانك مركزي در بانك هاي خصوصي بعد از فرارسيدن دوران بازنشستگي تصريح كرد : اين اتفاق به دليل وجود خلاء قانوني رخ مي دهد اما با توجه به بررسيهايي كه صورت گرفته بهتر است  فعاليت مديران بانك مركزي در بانك هاي تجاري مشروط به سپري شدن يك دوره زماني معين باشد.

چاپ خبر چاپ خبر
ارسال به دیگران ارسال به دیگران
نظرات
نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
نظر :
شادی حامیان روحانی در تهران
شادی حامیان روحانی در تهران
دیدار رهبر معظم انقلاب با اقشار مردم
دیدار رهبر معظم انقلاب با اقشار مردم
سفر آیت الله رئیسی به مشهد
سفر آیت الله رئیسی به مشهد
مسافران نوروزی در طاقبستان کرمانشاه
مسافران نوروزی در طاقبستان کرمانشاه
جشن باستانی نوروز با حضور مقامات
جشن باستانی نوروز با حضور مقامات
بازدید مسافران نوروزی از ارگ بم
بازدید مسافران نوروزی از ارگ بم
تبریک نوروزی رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران
تبریک نوروزی رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران
دیدار مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با وزیرامورخارجه
دیدار مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با وزیرامورخارجه
دیدار رئیس جمهور قزاقستان با رهبر معظم انقلاب
دیدار رئیس جمهور قزاقستان با رهبر معظم انقلاب
دیدار وزرای امورخارجه ایران و استونی
دیدار وزرای امورخارجه ایران و استونی
مراسم بزرگداشت زنده یاد فرج الله سلحشور
مراسم بزرگداشت زنده یاد فرج الله سلحشور
 لزوم تشکیل انجمن جوانان اتاق بازرگانی تهران در سال حمایت از تولید و کالای ایرانی     ستفاده از زنان توانمند در عرصه مدیریت کشور در جامعه بین الملل تاثیر دارد/ موفقیت مدیر عامل هواپیمایی کشور راه را برای حضور بانوان در پست‌های مدیریتی هموارتر کرد      به پرداخت ملت بیش از ۳۰۰ درگاه غیرمجاز را مسدود کرد      پیش‌بینی بانک جهانی درباره قیمت طلا      ۱۷ هزار‌میلیارد تومان درآمد دولت به خزانه نرفت       155 تعاونی دانش بنیان در کشور فعال هستند      برجام نباشد هیچ چارچوبی برای ادامه گفت‌وگوها وجود ندارد      کرباسیان: مشکلات اقتصادی را بزرگ‌نمایی نکنید