3 اردیبهشت 1397       23آوریل2018        ساعت   
کد خبر : 30692
تاریخ خبر : 1395/06/31 1:39 ب ظ
اکو آنلاین: بلند مرتبه سازي يا همان به اصطلاح عام برج سازي هاامروز به بكي از چالش هاي شهرسازي كشور مبدل شده است به طوريكه حتي انتقاداتي از سوي برخي كارشناسان حوزه شهرسازي و همچنين مديران مرتبط چه در دستگاه هاي دولتي و چه دستگاه هاي زير مجموعه مديريت شهري به اين پديده وجود دارد.
به گزارش پایگاه خبری اکو آنلاین:   يكي از عواقب بلند مرتبه سازي به زعم برخي كارشناسان و مسئولان،آلودگي هوا دو كلانشهر تهران است به طوريكه به گفته معصومه ابتكار،رييس سازمان محبط زيست،«موضوع تاثير گذاري بلند مرتبه سازي بر جريان هوا يك موضوع علمي بود كه در شوراي عالي شهرسازي مطرح شده است و براساس مدلسازي هاي شهر تهران و دولت، بلند مرتبه سازي هايي كه در مسير حركت باد قرار دارند،مي توانند در جريان باد تاثير بگذارند و مانع جابه جايي هوا شوند،به خصوص در روزهايي كه هوا ساكن است.تاثير شهرسازي بر محيط زيست در تمام دنيا پذيرفته شده است و بايد با توجه به محيط زيست،ساخت و سازهاي خود را انجام دهيم.»
البته تاثير بلند مرتبه سازي بر آلودگي هوا منتقداني نيز داشت اما شورايعالي شهرسازي و معماري به عنوان شورايي فرابخشي متشكل از دستگاه هاي مراتبط به اين موضوع ورود و سه گزارش در تاييد (ارتباط ميان بلند مرتبه سازي و آلودگي هواي تهران)منتشر كرد.در گزارش منتشر شده از سوي شورايعالي شهرسازي و معماري(نقش سازه هاي بلند در آلودگي هوا تهران)،(مشروح ضوابط هفتگانه ساخت و ساز بناهاي بلند در تهران) و(ضوابط و پهنه هاي بلند مرتبه سازي در طرح تفصيلي شهر تهران) به تفصيل ارائه شده است. در گزارش نخست از اين سلسله گزارش ها آمده است: همواره در گردش باد در يك منطقه جغرافيايي،غير از دو عامل طبيعي و مصنوع و ساخته دست بشر شامل ارتفاع و هندسه ساختمان ها و سازه ها،معماري و جانمايي سازه ها و همچنين خيابان ها و جانمايي صنايع آلوده كننده در تغيير شرايط تهويه طبيعي شهرها اثر گذارند.اما دومين گزارشي كه شورايعالي شهرسازي و معماري در اواسط دي ماه منتشر كرد ضوابط هفتگانه بلند مرتبه سازي بود كه در اين شورا تعيين و تصويب شد.
تعيين سقف جمعيتي براي تهران در روز و شب،بررسي دقيق ساختار اقتصادي اجتماعي پايتخت براي آمادگي در برابر زلزله و افزايش ايمني ساخت و سازها،تعيين جريان باد و كريدور عبور هوا در تهران،نحوه تامين منابع آب و خدمات زيربنايي و روبنايي بلند مرتبه ها،نقش بناهاي بلند در هويت معماري ايراني_اسلامي،محدود بودن بلند مرتبه سازي در تهران به جز مكان هاي خاص و تهيه گزارشي از آخرين وضعيت صدور پروانه هاي ساختماني بلند مرتبه در تهران هفت ضابطه بلند مرتبه سازي است.
اين ضوابط اگر چه در شورايعالي و شهرسازي به تصويب رسيده است اما با توجه به مخالفت برخي اعضا به ويژه شهرداري تهران مقرر شد مجددا كارشناسان وزارت و شهرسازي و مديريت شهري با بررسي بيش تر مواد قانوني ضوابط بلند مرتبه سازي را طي ماه هاي آينده براي بازييني مجدد به شورايعالي ارائه دهند.
اما در گزارش سوم شورايعالي شهرسازي و معماري تحت عنوان(ضوابط و مقررات بلند مرتبه سازي در طرح جامع تهران) كه با همكاري شهرداري تهران پايتخت تدوين شده علاوه بر اعلام ممنوعيت بلند مرتبه سازي به جز برخي پهنه ها،جزييات آماري تعداد برج ها در مناطق ٢٢گانه تهران نيز تشريح شده است.در گزارش اخير شورايعالي شهرسازي و معماري كه با تمركز بر رعايت اصول زيست محيطي تدوين شده،مناطق يك تا ٦تهران داراي بيشترين آلودگي به دليل ساخت بناهاي بلند هستند.البته منطقه ٢٢تهران از نظر دارا بودن ساختمان هاي بلند بعد از منطقه يك در رتبه دوم قرار دارد اما به دليل قرارگرفتن در ابتداي مسير كريدور باد فلات تهران از هواي ناسالم متاثر از بلند مرتبه سازي مصون مانده است.
ضمن اينكه بر اساس طرح جامع شهر تهران هرگونه بلند مرتبه سازي صرفا با ارائه مطالعات سازگاري ساخت بلند مرتبه مورد نظر با اصول محيط زيست امكان دارد. در حالي كه بيشترين انتقاد مديران شورايعالي شهرسازي و معماري به مديران شهري پايتخت،صدور مجوز ساخت و ساز بلندهاي بدون دريافت پيوست محيط زيست از متقاضي بلند مرتبه سازي است.
اما وضعيت صدور پروانه براي ساختمان هاي بيش از ١٢طبقه نشان مي دهد در كل مناطق ٢٢گانه تهران ٩٨٠ساختمان بلند وجود دارد كه منطقه يك تهران با ٣٦٤ساختمان بلند و منطقه ٢٢تهران با ١٩٠ساختمان باند بيشترين بلند مرتبه سازي در بين مناطق بيست و دوگانه تهران را دارا هستند. منطقه ٣داراي ٩٩ساختمان بلند،مناطق ٢و٦داراي ٩٥ساختمان بلند،منطقه ٥داراي ٧٠ساختمان بلند،منطقه ٤ داراي ٢٠ساختمان بلند و منطقه ٧نيز داراي ١١ساختمان بلند اند.
بر اين اساس در مناطق ١٢و ١١تهران ٧ساختمان بلند،منطقه ١٠تهران ٦ساختمان بلند،مناطق ٨و ٩هركدام ٤ساختمان،مناطق ١٤و ١٨تهران ٢ساختمان بلند و مناطق ١٣_١٥_١٧و ١٩ تهران نيز هركدام داراي يك ساختمان بلند ١٢طبقه يا بيش از ١٢طبقه هستند.

_روحانی رییس جمهوری

باید برای برج ها و ساختمان های بلند مرتبه، بخصوص آن‌هایی که در کریدور جابه‌جایی هوا قرار دارند، چاره اندیشی شود و حداقل از این به بعد از ساختن آن‌ها در اینگونه مناطق جلوگیری شود.

_آخوندی وزیر راه و شهرسازی

مطامع سودجویان باعث به@وجود امدن ساختمان های بلند مرتبه در ایران شده است.
در مدت 30سال گذشته منطقه یک تهران که سراسر باغ های ارزشمند و شش‌های تنفسی تهران بود، به بناهای بلند تبدیل شد.آیا این ساخت و سازها غیر از پاسخگویی به حرص بی‌پایان سوداگران دلیل دیگری دارد؟
_نخستین قربانی بلند مرتبه سازی، فضاهای عمومی، مدرسه و باغ‌هایی است که دیگر فضای بازی و رشد بچه‌ها را ندارد.

_پیروز حناچی معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی

از نگاه تخصصی با اساس بلند مرتبه سازی نمی‌توانیم مخالف باشیم اما با توزیع و گسترش آن مشکل داریم وقتی توزیع و عرضه زیاد است تراکم قسمت‌هایی از شهر بالا می‌رود.

_مظاهریان معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی
هدف از تععین ضوابط بلند مرتبه ساز ی انظباط  شهری است و اینکه تجربه های جهانی در بحث مقررات شهری و نظارت بر طراحی ساخت لحاظ شوند. قوانین و ضوابط نیز در دوران های مختلف نیازمند به‌روز رسانی هستند.
چاپ خبر چاپ خبر
ارسال به دیگران ارسال به دیگران
نظرات
نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
نظر :
شادی حامیان روحانی در تهران
شادی حامیان روحانی در تهران
دیدار رهبر معظم انقلاب با اقشار مردم
دیدار رهبر معظم انقلاب با اقشار مردم
سفر آیت الله رئیسی به مشهد
سفر آیت الله رئیسی به مشهد
مسافران نوروزی در طاقبستان کرمانشاه
مسافران نوروزی در طاقبستان کرمانشاه
جشن باستانی نوروز با حضور مقامات
جشن باستانی نوروز با حضور مقامات
بازدید مسافران نوروزی از ارگ بم
بازدید مسافران نوروزی از ارگ بم
تبریک نوروزی رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران
تبریک نوروزی رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران
دیدار مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با وزیرامورخارجه
دیدار مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با وزیرامورخارجه
دیدار رئیس جمهور قزاقستان با رهبر معظم انقلاب
دیدار رئیس جمهور قزاقستان با رهبر معظم انقلاب
دیدار وزرای امورخارجه ایران و استونی
دیدار وزرای امورخارجه ایران و استونی
مراسم بزرگداشت زنده یاد فرج الله سلحشور
مراسم بزرگداشت زنده یاد فرج الله سلحشور
 برنامه دولت برای ایجاد اشتغال در مناطق روستایی و عشایری      کشف قیمت سهام عرضه اولیه در محدوده ۶۰ درصدی ارزش دارایی      پیش‌فروش سکه از سوی بانک مرکزی آغاز شد      وزیر اقتصاد: نرخ ارز قطعا کاهش می‌یابد     صالحی امیری: آمادگی دارم به احترام افكارعمومي پست شهرداری را واگذار کنم     سود قاچاق موبایل برای قاچاقچیان چقدر است؟     تشریح اولویت‌ها در توسعه زراعت چوب/استفاده از ظرفیت بخش‌خصوصی     تخلفات آشکار یک ایرلاین خارجی در ایران + سند